அரசு. வேலைகள் : பட்டதாரிகளிடமிருந்து முதலாளிகளால் தேர்ச்சி பெற்ற திறன்கள் மற்றும் திறமைகள்

திறன்களும் திறமைகளும் பணியமர்த்தல் போது எந்த ஊழியரும் புறக்கணிக்க முடியாது. வேட்பாளர்களிடையே குறிப்பிட்ட திறமைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் வகையில் அரசுத்துறை அல்லது பொதுத்துறை நிறுவனத்தில் பணியமர்த்தல் செயல்முறை வேறுபட்டது அல்ல. [, [0, 0]] world இல் வேலைகள் வேலைகள் க்கான திறமை, பின்னர் கணினி மற்றும் மின் பொறியியல் ஆகியவற்றுக்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும்.

தற்போதைய தரவை பகுப்பாய்வு செய்த பிறகு, bsc me bachelor of science in mechanical engineering வேலைகள் இல்worldஉள்ளன:

வேட்பாளர்கள் திறன்கள் மற்றும் திறமைகளை பொறுத்தவரை பல்வேறு பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் ஆட்சியாளர்களால் மிகவும் கடுமையான மற்றும் நெகிழ்வற்றவை. புதிய விண்ணப்பதாரர்கள் பணியமர்த்தல் ஒரு கடினமான பணியாக மாறும் போது பல வேட்பாளர்கள் இதே போன்ற bsc me bachelor of science in mechanical engineering வேலைகள் டிகிரி விண்ணப்பிக்கலாம். சில வேலைகள் / பாத்திரங்கள் குறிப்பிட்ட கல்வி மற்றும் தொழில்முறை படிப்புகள் மூலம் மட்டுமே பெற முடியும் என்று குறிப்பிட்ட திறமை தேவைப்படலாம். கல்வித் தகுதிகள் கல்வித் தகுதிகளுடன் திறன்களையும் திறமைகளையும் அடிப்படையாகக் கொண்டவை.

உனக்கு தெரியுமா? முதலாளிகள் தங்களை நேரடியாக தொடர்புபடுத்தி தகுதியுள்ள தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் தகுதி வாய்ந்த வேலை தேடுபவர்களையும் கண்டுபிடித்து, பணியமர்த்துகின்றனர் இங்கே