அரசு. வேலை வாய்ப்புகள் : சிறந்த அரசு அமைப்பு மற்றும் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் Quality Measurement பணியாளர்களுக்கு பணிபுரியும்

வழங்கப்பட்ட சம்பள தொகுப்புகளின் அடிப்படையில், சிறந்த 5 அரசாங்க நிறுவனங்கள் world உள்ளன

  1. Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited (0.5 Lacs)

பின்பற்றுபவர்கள் எண்ணிக்கை அதன் புகழ் அடிப்படையில், மேல் 5 அரசு நிறுவனங்கள் world உள்ளன

  1. Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited (32 பின்பற்றுபவர்கள்)

சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி, எந்த அரசுத் துறையிலும் ஒரு வேலையை வெடிக்கச் செய்வதற்கான ஆர்வம் உள்ளது. அரசாங்க வேலை கிடைப்பது இந்தியாவின் சராசரி தொழிலாள வர்க்க மக்களுக்கு ஒரு கனவாகவே இருக்கும். பல்வேறு மக்கள் தங்கள் சிறந்த நிறுவனங்களை வெவ்வேறு வழிகளில் மதிப்பிடுகின்றனர், ஆனால், உங்கள் சிந்தனை செயற்பாட்டிற்குப் பிறகு நீங்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் மற்றும் உங்கள் திறமை / திறமைக்கு பொருந்தக்கூடிய துறை மற்றும் கண் சுயவிவரத்தை தேர்வு செய்வது மிகவும் முக்கியம்.

ஏராளமான விஷயங்களைத் தீர்ப்பதற்கு நிறைய விஷயங்கள் உள்ளன. எனவே, நீங்கள் ஒரு அரசாங்க வேலை வெடிக்க கனவு போது அதே வழக்கு. திணைக்களங்கள் போன்ற காரணிகள் பண்பாடு, நிர்வாக குழு / தலைமைக் குழு, மனித வளங்கள் (HR) கொள்கைகள், வேலை வாய்ப்புகள் மற்றும் சம்பள தொகுப்பு போன்றவை. சம்பளம் என்பது ஒரு முக்கிய காரணியாகும், ஏனென்றால் அரசாங்கப் பணிக்கான பல நன்மைகள் பிரைவேட் பிரீமியம் அளிக்கப்படும் சம்பள தொகுப்பு முன் போரை இழந்துவிடுகின்றன. துறை அல்லது MNC இன். இங்கே, Youth4work சம்பளம் மற்றும் புகழ் அடிப்படையில் மேல் அரசு நிறுவனங்கள் பட்டியலிடுகிறது, இது மெய்நிகர் பின்பற்றுபவர்கள் எண்ணிக்கை.